.ljt

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
1 0 1 +55.0 +55 55
Date Match Result Prediction Score
BFTB vs phx. 4-1 5-0 +55