Pacman

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
8 0 6 +23.1 +57 185
Date Match Result Prediction Score
vs [BC] 5-0 4-1 +33
PBS vs 106. 4-1 5-0 +57
DUCK vs «X» 5-0 3-2 +17
BFTB vs PV 4-1 5-0 +27
EG vs PHX 3-2 4-1 +37
1CDO vs LwJg 3-2 2-3 0
HTD vs WD44 5-0 1-4 0
ARC vs CA 3-2 4-1 +14