PV | Kristo

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
8 0 2 +9.6 +63 77
Date Match Result Prediction Score
vs [BC] 5-0 2-3 0
PBS vs 106. 4-1 0-5 0
BFTB vs PV 4-1 1-4 0
DUCK vs «X» 5-0 2-3 0
EG vs PHX 3-2 0-5 0
1CDO vs LwJg 3-2 5-0 +63
HTD vs WD44 5-0 2-3 0
ARC vs CA 3-2 5-0 +14