FlorianSW

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
4 2 1 +44.8 +88 179
Date Match Result Prediction Score
PBS vs 106. 4-1 4-1 +88
BFTB vs PV 4-1 5-0 +27
EG vs PHX 3-2 3-2 +64
1CDO vs LwJg 3-2 0-5 0