josh7_

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
1 1 0 +41.0 +41 41
Date Match Result Prediction Score
BB vs BSC 5-0 5-0 +41