p0d

Predictions Correct Winner & Result Correct Winner Only Avg. Score/Prediction Highest Score Total Score
7 3 1 +38.1 +88 267
Date Match Result Prediction Score
PBS vs 106. 4-1 4-1 +88
DUCK vs «X» 5-0 5-0 +83
BFTB vs PV 4-1 4-1 +82
EG vs PHX 3-2 2-3 0
1CDO vs LwJg 3-2 0-5 0
HTD vs WD44 5-0 2-3 0
ARC vs CA 3-2 5-0 +14